Siden er midlertidig tatt ned.

Store endringer ifbm kommune- og regionreformen medfører utfordringer med geo/kart-data og vi har mintank.no for oppgradering/vedlikehold som vil ta noe tid å få på plass. Vi forventer tjenesten oppe igjen i løpet av februar/mars 2020. Beklager ulempene dette medfører!